Profilering

Apparenza tar fram profilering åt ert företag så att ni känns igen i alla de media och produktioner ni behöver. Sociala media, annonser, trycksaker och webbplatser för att nämna några exempel.

Grafisk profil

Profilering av ert företag och varumärke

En logotyp som tydligt symboliserar er verksamhet och vad ni representerar är viktigt för både igenkänning, självkänsla och stolthet för ert varumärke. Att dessutom skapa en komplett grafisk profil kommer fylla ert varumärke med värde. Det är ett tydligt signum för att ni tycker att er verksamhet är viktig, att ni är professionella, och det skapar ett förtroende hos era kunder och partners.

En grafisk profil kan vara olika detaljerad enligt behov men bör utgå från era värderingar, er affärsidé och verksamhetsberättelse.

Ett funktionellt och harmoniserande utseende

Den grafiska profilen kommer tydligt beskriva hur ni vill uttrycka er visuellt och hur både era anställda och partners ska behandla ert varumärke för bästa igenkänning. Lite som en användarmanual eller regelbok.

Profilen ska harmonisera i både färg och form, typografi och med era värderingar och sätt att kommunicera.

Webb

Funktionell design av er hemsida

För att skapa maximal tillgänglighet och konvertering för ert företag behövs en hemsida som är tillgänglig på kundens villkor. I den vanliga datorn, laptopen eller arbetsstationen, smartphones och surfplattor. Apparenza utgår alltid från ramverk skapade för hemsidor som använder responsiv design för säkerställa ert budskap når ut. Oavsett vad besökarna använder för enhet.

Användarvänlighet

En hemsida som är användarvänlig för både er och era besökare. Apparenza arbetar med WordPress som grund för era hemsidor vilket innehåller ett gränssnitt (CMS) som gör det lätt att hantera ert innehåll vid uppdateringar av hemsidan. WordPress uppdateras ständigt, är licensfritt och på så sätt även ett mycket kostnadseffektivt ramverk för hemsidor åt små och medelstora företag. WordPress har stöd för webshop med betalningslösningar som ni själva väljer som till exempel Klarna, DIBS, Paypal, med flera.

Design från er idé

Apparenza arbetar med att ta fram design för er hemsida. Oavsett om det är en helt ny webb som ska byggas eller om det är en design som ska tillämpas på en befintlig grund. Vi börjar med ett möte där ni beskriver era önskemål. I flera iterationer tar vi sedan fram wireframes och utförliga mockups för att ta oss fram till det färdiga konceptet.

Prototyper och skiss

Om ni behöver ser Apparenza även till att ni får alla de grafiska byggstenar och den kod som behövs i leveranser av prototyper för att skapa den grafiska funktionaliteten hos er webb. Den färdiga designen bryts ner till grafiska byggstenar och CSS- samt övrig nödvändig kod. Det gör det lättare om ni t.ex. har egna utvecklare som ska bygga er hemsida eller app.

Print

Trycksaker som de är tänkta

Trycksaker är inte lika vanliga idag men fyller fortfarande ett viktigt syfte. Apparenza har den tekniska kunskapen att ta fram era trycksaker som från det digitala originalet sedan återges korrekt i färdigt tryck. Menyer, broschyrer, tidningar, fotografier, visitkort, affischer och allt ni har behov av.

Endast det bästa

Apparenza är noga med att välja tryckerier som lägger stor vikt vid den färdiga produkten. De har bra input när det gäller att välja rätt papperskvalitet och är noga med färgkalibrering, ekonomi och miljöanpassning.