Grafisk profil

En grafisk profil blir ett regelverk för att på bästa sätt skapa igenkänning av ert varumärke. Den ska genomsyra den grafiska formen i alla media ni väljer att marknadsföra ert företag. Apparenza har genomfört profilering av såväl stora som små företag och i olika utsträckning.

En logotyp kan vara det viktigaste grafiska elementet för att skapa igenkänning för ett företag. Men företagets värderingar och affärsidé bör genomsyra allt grafisk material. En grafisk profil talar om hur ert varumärke ska se ut i vilket media ni än väljer att använda, på er hemsida, visitkort, brevpapper och presentationer med mera.

Formspråk, färgval, layout, disposition, typsnitt, typografi, annonskoncept, bildmaterial och språk – allt ska fungera tillsammans för att ge bästa effekt. Grafiska profiler kan vara väldigt olika beroende på vilka behov som finns och hur ni väljer att marknadsföra er.

Apparenza är er partner då ni behöver standardisera ert utseende med en grafisk profil.

Ring 070-611 02 56 eller maila info@apparenza.se